Selasa, 10 Mac 2009

TAKLIMAT PENGURUSAN SEKOLAH KRKDASAR KPM 1

MURID YANG DITAWARKAN SEMASA TINGKATAN SATU, TERUS DIPANTAU HINGGA KE TINGKATAN 5

SEMUA SEKOLAH KAWALAN ADALAH SEKOLAH KRK TERTAKLUK KEPADA BILANGAN PELAJAR BUMIPUTRA 70 % ATAU LEBIH

PERPINDAHAN MURID KRK DARI SATU SEKOLAH / DAERAH / NEGERI LAIN HENDAKLAH DITERIMA SEBAGAI MURID KRK DI SEKOLAH BARUNYA

TINDAKAN

Mengumpul dan mengemaskini maklumat dan data sekolah KRK :

* Nama Pengetua
* Nama PK
* Nama Penyelaras
* Enrolmen murid - mengikut bilangan kelas Tingkatan 1 - 5, ras dan jantina.

DASAR KPM 2

HEADCOUNT DENGAN TOV BERMULA UPSR TAHUN 2000 HENDAKLAH DISEDIAKAN OLEH SEMUA JPN / PPD DAN SEKOLAH

TARGET PENCAPAIAN MINIMUM 30% MENDAPAT STRAIGHTS A's DENGAN TIADA YANG MENDAPAT KURANG DARI 5 A

SEMUA SEKOLAH KRK MESTI BERUPAYA MENYENARAIKAN NAMA MURID YANG DISASARKAN UNTUK MENDAPAT STRAIGHTS A's

TINDAKAN

Sekolah Menyediakan Laporan Headcount khusus untuk murid KRK secara individu, mengikut subjek dan secara keseluruhan murid KRK mengikut Tingkatan berdasarkan ETR KPM/ JPN. Serahkan salinan ke JPN/PPD.

DASAR KPM 3 & 4

GURU YANG MENGAJAR KRK MESTILAH GURU YANG BERKUALITI DAN PUNYAI KOMITMEN YANG TINGGI

BILANGAN MAKSIMUM MURID PER KELAS 35 ORANG

SEMUA JPN/PPD/ SEKOLAH MESTI ADA PELAN STRATEGIK DAN PELAN TINDAKAN

TINDAKAN

PEMANTAUAN BERFOKUS JPNJ/ PPD

MENINGKATKAN PENGURUSAN KRK DI SEKOLAH

SEMUA SEKOLAH KRK MENYEDIAKAN PERANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN TINDAKAN MENGIKUT FORMAT JPNJ SEDIA ADA.

PROGRAM/ AKTIVITI DIRANCANG LEBIH BERFOKUS KEPADA TAHAP PENCAPAIAN

MPPSKRK, PENYELARAS KRK NEGERI/ DAERAH, PENGERUSI MPPSKRK DAERAH, AJK KRK SEKOLAH MEMAINKAN PERANAN MASING-MASING – KERJASAMA, NETWORKING, BENCHMARKING, MENTORING, ADOPTION…

PROGRAM MEMPERKASAKAN KRK SECARA BERPUSAT OLEH JPN/ PPD/ MPPSKRK MELIBATKAN GURU, MURID, PENYELARAS, PEMPINA SEKOLAH– SEMINAR, KOLOKIUM, KARNIVAL, LAWATAN PENANDA ARAS, KURSUS NADWAH, PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK, MODUL PEMBELAJARAN, KARNIVAL ….

Tiada ulasan: